Mesiac: február 2013

Správa z informačného seminára

 Správa z informačného seminára „Vidiecky cestovný ruch“ Seminár na tému „Vidiecky cestovný ruch“ sa konal 21.2.2013 v Lipanoch v priestoroch Galérie a bol určený predovšetkým pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, starostov obcí a remeselníkov. Cieľom stretnutia bolo prispieť k podpore rozvoja služieb v rámci vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach Prešovského  kraja.

Školenie pre zamestnancov centra voľného času

Vážená pani predsedníčka, vážený pán  predseda regionálneho združenia ZMOS, Ministerstvo vnútra SR pripravuje školenie, ktoré je zamerané na Identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. Školenie je realizované v zmysle plnenia úloh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR prijala uznesením č. 96/2011. Program školenia je súčasťou prílohy. Určené je najmä pre zamestnancov centier voľného

Refundácia nákladov

Vážení členovia Združenia miest a obcí Slovenska, jedným zo spoločných cieľov vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) je urýchliť a zefektívniť čerpanie štrukturálnych fondov za roky 2007-2013. Vzhľadom na uvedené, ZMOS v súčasnosti pripravuje pre vládu SR návrhy, ktoré by prispeli k zrýchleniu čerpania finančných prostriedkov a podporili aj ekonomiku SR. Ako jedno z opatrení preto ZMOS

Výzva z nadácie PONTIS

  Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych

Cestovné poriadky

K VZ ZOHT Ad bod 3.  Podnety k cestovným poriadkom Na základe uznesenia č. 68/2012 z posledného zasadnutia VZ ZOHT dňa 18.12.2013 som kontaktoval vedúceho odboru dopravy na PSK Prešov Ing. Václava Mihála. Na zasadnutí VZ ZOHT  sa zúčastní Ing. Ján Dzurjuv, vedúci oddelenia osobnej dopravy Úradu PSK. Žiadame Vás, aby ste nám v termíne do piatku 15.2.2013

Stanovisko k dotácii

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka Vážený pán primátor, vážený pán starosta na základe podnetov  zo strany miest a obcí   sa   Združenie miest a obcí Slovenska obrátilo  na  Ministerstvo financií SR  o poskytnutie stanoviska k najčastejšie sa vyskytujúcim  otázkam, ktoré  sa týkajú  použitia dotácie na zvýšenie platov  zamestnancov regionálneho školstva financovaného v rámci originálnych  kompetencií samospráv.  Zovšeobecnené   odpovede, ktoré poskytlo

Valné zhromaždenie ZOHT

Vážený člen VZ ZOHT Pozývam Vás na zasadnutie VZ ZOHT, ktoré sa uskutoční dňa 26.02. 2013  (utorok) o 13.00 hod. v priestoroch Galérie v budove MsÚ v Lipanoch.

Zasadnutie RZ ZMOS Horná Torysa

Title: Zasadnutie RZ ZMOS Horná TorysaLocation: Galéria LipanyDescription: Vzhľadom k tomu, že prebieha príprava programu na zasadnutie RZ ZMOS Horná Torysa, prosíme Vás, aby ste si rezervovali termín 26.2.2013 – utorok – dopoludnia. Pozvánku s presným programom Vám zašleme dodatočne. Zasadnutie RZ ZMOS Horná Torysa bude v priestoroch mestskej Galérie v Lipanoch. Tešíme sa na

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close