Deň: 20. februára 2013

Cestovné poriadky

K VZ ZOHT Ad bod 3.  Podnety k cestovným poriadkom Na základe uznesenia č. 68/2012 z posledného zasadnutia VZ ZOHT dňa 18.12.2013 som kontaktoval vedúceho odboru dopravy na PSK Prešov Ing. Václava Mihála. Na zasadnutí VZ ZOHT  sa zúčastní Ing. Ján Dzurjuv, vedúci oddelenia osobnej dopravy Úradu PSK. Žiadame Vás, aby ste nám v termíne do piatku 15.2.2013

Stanovisko k dotácii

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka Vážený pán primátor, vážený pán starosta na základe podnetov  zo strany miest a obcí   sa   Združenie miest a obcí Slovenska obrátilo  na  Ministerstvo financií SR  o poskytnutie stanoviska k najčastejšie sa vyskytujúcim  otázkam, ktoré  sa týkajú  použitia dotácie na zvýšenie platov  zamestnancov regionálneho školstva financovaného v rámci originálnych  kompetencií samospráv.  Zovšeobecnené   odpovede, ktoré poskytlo

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close