RZ ZMOS Horná Torysa

Dobrý deň, V súvislosti  s informáciami, ktoré odzneli na sneme RZ ZMOS HORNÁ TORYSA dňa 3.3.2017 Vám zasielame link, kde nájdete podrobné informácie o konferencii k problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít, ktorá bude dňa 15.3.2017 v Štrbskom Plese. http://www.zmos.sk/konferencia-k-problematike-byvania-v-podmienkach-marginalizovanych-komunit-.phtml?id3=0&module_action__328020__id_art=25420#m_328020 S pozdravom Ing. Daniela Bednárová Tajomník RZ ZMOS Horná Torysa _________________________________________________________________________________________ Dobrý deň, V súlade s poskytnutou informáciou na zasadnutí snemu RZ ZMOS Horná Torysa dňa 3.3.2017 Vám zasielame link na aktuálnu grantovú výzvu PSK. https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/kraj-vyhlasil-novu-grantovu-vyzvu.html S pozdravom Ing. Daniela Bednárová Tajomník RZ ZMOS Horná Torysa _____________________________________________________________________________________________________________

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí. 

Všetky aktivity od roku 1990, smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu súčasného volebného systému.

CIELE ZDRUŽENIA:

 • obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
 •  predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
 •  zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh

Členmi RZ ZMOS sú obce okresu Sabinov:

 • BAJEROVCE 
 • BODOVCE
 • BREZOVICA
 • BREZOVIČKA
 • ČERVENICA
 • ČERVENÁ VODA
 • DALETICE
 • DRIENICA
 • ĎAČOV
 • DUBOVICA
 • HANIGOVCE
 • HUBOŠOVCE
 • JAKOVANY
 • JAKUBOVANY
 • JAKUBOVA VOĽA
 • JAROVNICE
 • KAMENICA
 • KRÁSNA LÚKA
 • KRIVANY
 • LIPANY
 • LÚČKA
 • ĽUTINA
 • MIĽPOŠ
 • NIŽNÝ SLAVKOV
 • OLEJNIKOV
 • OĽŠOV
 • OSTROVANY
 • PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 • POLOMA
 • RAŽŇANY
 • RATVAJ
 • RENČIŠOV
 • ROŽKOVANY
 • SABINOV
 • ŠARIŠKÉ DRAVCE
 • ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
 • ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE
 • UZOVCE
 • UZOVSKÉ PEKĽANY
 • UZOVSKÝ ŠALGOV
 • TICHÝ POTOK 
 • VYSOKA
 • VYŠNÝ SLAVKOV

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close