Program obnovy dediny 2016

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU

POZNÁVAME REGIÓN HORNEJ TORYSY

Zmluva č. 159/POD-ZKŽP2-63/16

  Realizácia projektu prebiehala  od mája do októbra 2016. Plánované aktivity boli zabezpečované kanceláriou ZOHT, dobrovoľníkmi, žiakmi a učiteľmi Gymnázia Lipany a dodávateľom vybraným verejným obstarávaním – firmou DATAexPRESS, spol. s r.o. Prešov Počas doby trvania projektu boli zrealizované nasledujúce aktivity,  ktoré boli v súlade s projektom:
  • Bola vydaná učebnica a pracovné listy k predmetu Regionálna výchova
  • Bola spracovaná a vydaná brožúrka Prírodné zvláštnosti v regióne hornej Torysy
  • Grafické práce a samotnú tlač zabezpečil dodávateľ vybraný verejným obstarávaním.
  • Autori textov spolupracovali na projekte bez nároku na odmenu – dobrovoľnícky
  • Učebnica s pracovné listy k predmetu Regionálna výchova a brožúrka Prírodné zvláštnosti v regióne hornej Torysy budú  slávnostne predstavené na prezentácii prác žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa prihlásili do súťaže  „Môj nápad pre región“, ktorá sa uskutočni v mestskej Galérii v Lipanoch, za účasti zástupcov zapojených škôl, samospráv, Školského úradu, Komunitnej nadácie Modrá Torysa a ostatných partnerov.
  Linky, na ktorých nájdete odborné články k vydanej učebnici Regionálna výchova  doc. PaedDr. Jána Kancíra, PhD. , spoluautora učebnice Regionálna výchova. Kancír, J. 2016.   Učebnice geografie miestnej krajiny ako prostriedok regionálnej výchovy.   In.: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník príspevkov, Bratislava: PF UK, s. 106-112. ISBN 978-80-223-4175-2 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kdp/scienedu16/zbornik.pdf Kancír, J. , J. Sobota. 2015. Učebnica regionálnej výchovy mikroregiónu Horná Torysa. In.: BIGECHE, Prešov: MPC,  č. 17, s. 65-68. ISSN 1335-9940 http://www.mpc-edu.sk/library/files/bigeche2015__17.pdf Vytlačené publikácie   Pozvánky Môj nápad pre región na stiahnutie v PDF => Pozvánka ZOHT, Pozvánka školy, Pozvánka hostia   Fotogaléria prezentácie a vyhodnotenia prác študentov súťaže Môj nápad pre región: 175_image00005 175_image00003175_image00002175_image00004175_image00001175_image00015175_image00013 175_image00012 175_image00011175_image00014 175_image00020175_image00007 (1) 175_image00023

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close