Operačný program životné prostredie

Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

(Podporený projekt organizácie ZOHT )

“ZOHT – Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov”

loga Bro

Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť  dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Projekt je realizovaný na katastrálnom území jednotlivých obcí združených v ZOHT.

Zámerom projektu “ZOHT – Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov” je:

  • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
  • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov – zakúpenie kontajnerov na BRO
  • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
  • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov – traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves

loga Bro

Prečo?

Aby ste neporušovali zákon.

Aby ste ušetrili peniaze za odvoz komunálneho odpadu.

Ako?

Odvozom vášho biologický rozložiteľného odpadu z dvorov a zo záhrad do zeleného kontajnera.

Čo?

pokosená tráva
vypletá burina,
zhrabané suché lístie,
orezané konáre

 

BROnast

 

Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

Podporený projekt organizácie ZOHT –

“ZOHT – Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov”

ZOHT (Zduženie obcí hornej Torysy) pôsobí v regióne a má  25 členov – Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Milpoš, Olejníkov, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká a Vyšný Slavkov.

Podstatným dôvodom na predloženie projektu bolo naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, kde je stanovená zákonná povinnosť separovať 5 základných druhov odpadu, do ktorých patrí aj biologicky rozložiteľný odpad.

Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť  dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Zámerom projektu “ZOHT – Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov” je:

  • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
  • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov – zakúpenie kontajnerov na BRO
  • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
  • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov – traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves

DOKUMENTY: 

2011

Zmluva o dielo – dodatok 1 – 25.5.2011

Zmluva o poskytnutí služieb – dodatok 1 – 25.5.2011

Schválenie žiadosti o zmenu – 20.6.2011

Predmet žiadosti o zmenu – 20.6.2011

Zmluva o dodávke techniky – 15.8.2011

Zmluva o poistení techniky – 3.11.2011

2012

Povinne zmluvné poistenie KOOPERATIVA – 14.2.2012

Dodatok 2. Zmluva o poskytnutí služieb – 15.3.2012

Schválenie žiadosti o zmenu projektu – 2.4.2012

Havarijne poistenie KOOPERATIVA – 16.4.2012

Dodatok č.1 zmluva o dodávke techniky – 20.4.2012

Objednávka PC technika – 20.4.2012

Poistná zmluva 411-6036540 verzia č. 1

Poistenie majetku KOOPERATIVA – 13.8.2012

 

2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov- 8.4.2013

ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká- 8.4.2013

2014

25_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov – 1.1.2014

24_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká – 1.1.2014

23_ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa – 1.1.2014

22_ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok – 1.1.2014

21_ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce – 1.1.2014

20_ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany – 1.1.2014

19_ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma – 1.1.2014

18_ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov – 1.1.2014

17_ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov – 1.1.2014

16_ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov – 1.1.2014

15_ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš – 1.1.2014

14_ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka – 1.1.2014

13_ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany – 1.1.2014

12_ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany – 1.1.2014

11_ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka – 1.1.2014

10_ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica – 1.1.2014

9_ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola – 1.1.2014

8_ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce – 1.1.2014

7_ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica – 1.1.2014

6_ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov – 1.1.2014

5_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica – 1.1.2014

4_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda – 1.1.2014

3_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka – 1.1.2014

2_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica – 1.1.2014

1_ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce – 1.1.2014

2015

3_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka  1.2.2015

1_ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce 1.2.2015

2_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica 1.2.2015

4_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda 1.2.2015

5_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica 1.2.2015

6_ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov 1.2.2015

7_ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica 1.2.2015

8_ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce 1.2.2015

9_ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola 1.2.2015

10_ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica 1.2.2015

11_ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka 1.2.2015

12_ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany 1.2.2015

13_ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany 1.2.2015

14_ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka 1.2.2015

15_ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš 1.2.2015

16_ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov 1.2.2015

17_ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov 1.2.2015

18_ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov 1.2.2015

19_ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma 1.2.2015

20_ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany 1.2.2015

21_ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce 1.2.2015

22_ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok 1.2.2015

23_ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa 1.2.2015

24_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká 1.2.2015

25_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov 1.2.2015

2016

Zánik poistného KOOPERATÍVA – 22.5.2016

Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa – 4.11.2016

 

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close