Program Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013

logo_programu_pionslogan_SK image070 1313384817   

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013“

Názov projektu: Spoločné korene – spoločná budúcnosť                                                                                                      Čislo projektu: PL-SK/PO/IPP/II/003 Doba realizácie mikroprojektu: 01.06.2011 -  31.03.2012 Zrealizované projektové aktivity: A.1 Pracovné stretnutia -  4 stretnutia partnerov A.2 Program vzdelávania - 1 séria A.3 Workshopy - 6  workshopov A.4 Folklórne prehliadky - 3 prehliadky A.5 Databáza folklórnych aktérov Hornej Torysy – 1 databáza A.6 Rekonštrukcia krojov a doplnenie zbierky - 1 zbierka A.7 Publikácie – 3 tituly venované tradičnej kultúre + 1 regionálny sprievodca A.8 Záverečná konferencia - 1 konferencia A.9 Menežovanie projektu - 10 mesiacov A.10 Monitoring a publicita - 10 mesiacov   Čo sa zrealizovalo od začiatku realizácie projektu: A.1 Pracovné stretnutia prebehli 4 stretnutia partnerov A.2 Program vzdelávania Prebehla séria  vzdelávania– bolo zrealizovaných 6 stretnutí vedúcich FS A.3 Workshopy - 6  workshopov - Prebehlo 6  workshopov A.4 Folklórne prehliadky boli zorganizované 3 prehliadky – Hornotoryské dožinky, Šarišská heligónka a Na Tri krale o krok daľej A.5 Databáza folklórnych aktérov Hornej Torysy 1 databáza – vytvára sa databáza FS v regióne v elektronickej aj v písomnej forme A.6 Rekonštrukcia krojov a doplnenie zbierky Boli zhotovené 2 komplety krojov, dali sa preskliť vitríny na kroje aby sa zabezpečila ich ochrana,  bola ošetrená zbierka v Krivanoch A.7 Publikácie - 1. titul autora Jána Lazoríka – Scénky – vo formáte zošita – celkom je vydaných 10 pokračovaní po 50 ks, celkom je vydaných 500 ks - 2. titul autora Jána LAzoríka s názvom „Hry a zábaviska“ – celkom 500 ks - na 3. titul „Kroje na hornej Toryse“ – ceklkom 500 ks - publikácia Regionálny sprievodca – celkom 1000 ks A.8 Záverečná konferencia - 1 konferencia - konferencia sa uskutočnila 21.3.2012 A.9 Menežovanie projektu - 10 mesiacov A.10 Monitoring a publicita - 10 mesiacov - www.itorysa.sk, www.hornatorysa.com, Aktuality lipianskej radnice, Prešovský Korzár Momentálny stav  Pre obce je k dispozícií na zapožičanie: 8 drevených stánkov ZOHT – bezplatne, len za cenu dopravy 4 drevené stánky mesta Lipany kulisy na organizovanie podujatí vo svojich obciach 3 publikácie autora Jána Lazoríka – Scénky, „Dzecke hry a zabaviska“ a Kroje Brožúrka – Regionálny sprievodca   Databáza folklórnych aktérov Hornej Torysy k 12. 2011   Publikácie vydané v rámci projektu   Povinné zverejňovanie  

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close