RZ ZMOS

Pozvánka na pracovné stretnutie RZ ZMOS Horná Torysa

P O Z V Á N K A Vážený člen RZ ZMOS Horná Torysa Pozývame Vás na pracovné stretnutie RZ ZMOS Horná Torysa , ktoré sa uskutoční dňa 22.1.2015 (štvrtok ) 9.00 hod. v priestoroch mestskej Galérie v budove MsÚ Lipany s týmto programom: 1. Otvorenie Ing. Vladimír Jánošík 2. Aktuálne informácie zo ZMOS a

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok na žiadosť ZOHT (Združenie obcí Hornej Torysy) v dňoch 29-30.5.2014 zorganizovala študijnú návštevu 27 starostiek, starostov a primátora z okresu Sabinov na Slovensku a v Rakúsku.

Pracovné stretnutie k RIÚS

P O Z V Á N K A Vážený člen  RZ ZMOS Horná Torysa Pozývame Vás na  pracovné zasadnutie   RZ ZMOS Horná Torysa, ktoré sa uskutoční dňa  17.4.2014 (štvrtok) o  10.00 hod.  v priestoroch zasadačky MsÚ Sabinov. Témou   je    IROP – príprava RIÚS v okrese Sabinov   1. Otvorenie 2. IROP – príprava RIÚS v okrese Sabinov – príprava regionálnych priorít podľa

Snem RZ ZMOS Horná Torysa

P O Z V Á N K A Vážený člen  RZ ZMOS Horná Torysa.  Pozývame Vás na  zasadnutie Snemu   RZ ZMOS Horná Torysa , ktoré sa uskutoční dňa  4.3.2014 (utorok) o 9.30 hod. v priestoroch zasadačky v budove  MsÚ Sabinov s týmto programom: 1.OTVORENIE 1.1 Vystúpenie predsedu RZ – Správa o činnosti RZ Horná Torysa Ing. Eduard Vokál 1.2 Informácia o činnosti členov RZ

Materiály 24. snemu ZMOS

Príspevok v diskusii predsedu RZ ZMOS Horná Torysa, Ing. Eduarda Vokála: http://www.infonet.tv/24-snem-Zmos-u.html?aid=3751 Uznesenie 24. snemu .doc Zborník – farebný .pdf

Konferencia o sociálnych službách

Dokumenty z konferencie o sociálnych službách v Michalovciach: Materiál konferencia SS E. Vokál .doc Návrh záverov z konferencie semifinal Na diskusiu Rada .doc Novela zákona o SS, apríl 2013 skrátená verzia – MPSVR SR .pptx Prezentácia – predseda .doc Prezentácia Konferencia ZMOS B. Kováčová .pptx Prezentácia Michalovce Grafy .ppt príspevok L. Lörincz Santovka .docx Strategický dokument ZMOS k sociálnej problematike. doc Tézy,

Oskar bez bariér

Informácia o vyhlásení 9. ročníka súťaže Oskar bez bariér

Materiály rady ZMOS

04 Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 23 snemu ZMOS apríl_ Michalovce

Konferencia – verejné obstarávanie

  Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy Riešenia pre úspory, transparentnosť a zvyšovanie odbornosti vo verejnom obstarávaní

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close