Konferencia – verejné obstarávanie

Konferencia – verejné obstarávanie  

Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy Riešenia pre úspory, transparentnosť a zvyšovanie odbornosti vo verejnom obstarávaní

Pre primátorov a prednostov miest, starostov obcí, zástupcov miestnych zastupiteľstiev,

odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie, riaditeľov štátnych úradov a inštitúcií,

pre riaditeľov a manažérov malých a stredných spoločností

Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy Riešenia pre úspory, transparentnosť a zvyšovanie odbornosti vo verejnom obstarávaní

Dátum konania: 18. apríla 2013 v čase od 13.00 do 16.00 hodiny
Miesto konania: Kinosála Veľký Šariš, Hlavná 43, Veľký Šariš

Záštitu nad konferenciou prebrali:

Ing. Eduard Vokál - primátor mesta Lipany Ing. Ľuboš Babarík - senior konzultant spoločnosti WELL management,  s.r.o.

Na konferencii sa dozviete:
- ako zvýšiť úspory, zisk, kvalitu a servis pri spoločnom obstarávaní a nákupe komodít, tovarov, stavebných prác, energií a služieb;
- ako znížiť priame a obstarávacie náklady pri verejnom obstarávaní a nákupoch;
- ako získať a využiť kvalitatívne, produktové, trhové a finančné analýzy, metodické riešenia pri spoločnom obstarávaní a nákupe;
- spôsob organizácie Centrálneho verejného obstarávania a asociovaných nákupov po odbornej, právnej, metodickej a organizačnej stránke;
- účel a spôsob práce odborno - poradenských inštitútov „Ombudsman verejného obstarávania“ a „Audítor nákupu“ a pre koho sú určené;
- ako začať okamžite využívať výhody, služby a partnerstvo Slovenského centra obstarávania.
Každý zúčastnený subjekt môže získať bezplatné členstvo v Slovenskom centre obstarávania.

Účasť na odbornej konferencii je bezplatná.

Účasť na konferencii je bezplatná. Prihlásiť sa môžete do 17. apríla 2012 vyplnením a zaslaním prihlášky alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

PRIHLÁŠKA

Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Martin Zibrín výkonný riaditeľ tel: 0911 803 101

web:  www.i-sco.sk e-mail:  konferencia@i-sco.sk

 

Program konferencie:
Témy príspevkov:
12.30 - 13.00 Prezentácia účastníkov
13.00 - 13.10 Otvorenie konferencie
13.10 - 15.00 Príspevky a prezentácie
- Aplikácie know-how a vedomostnej ekonomiky do nákupu a obstarávania Ing. Ľuboš Babarík
- Skutkový stav, nevýhody a riziká vo verejnom obstarávaní Mgr. Jaroslava Takáčová
- Slovenské centrum obstarávania – dosiahnuté výsledky v CVO, ďalšie ciele a formy spolupráce PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA
15.00 - 16.00 Panel otázok, diskusia
Výhody spolupráce so Slovenským centrom obstarávania
- expertné riešenia verejného obstarávania a elektronických aukcií pre subjekty podliehajúce zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní;
- nižšie konečné ceny obstarávaných komodít vďaka kumulovaným nákupom a aplikácii vedomostnej ekonomiky do nákupných a obstarávacích procesov;
- zníženie nákladov priamo spojených s procesom verejného obstarávania a nákupu
- možnosť objednať si celý proces obstarávania ako službu na kľúč;
- aktuálne informácie o plánovaných aktivitách a centrálnych nákupoch, ako aj o výsledkoch uskutočnených nákupov;
- výmenu názorov a skúseností s ostatnými členmi Slovenského centra obstarávania na odborných konferenciách, v pracovných a sektorových skupinách;
- poradenstvo pri riešení Vašich konkrétnych problémov od expertov a členov SCO;
- služby Ombudsmana verejného obstarávania a Audítora nákupu;
- spoločné postupy v rámci prípravy a schvaľovania legislatívnych zmien.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close