Snem RZ ZMOS Horná Torysa

Snem RZ ZMOS Horná Torysa

P O Z V Á N K A

Vážený člen  RZ ZMOS Horná Torysa.

 Pozývame Vás na  zasadnutie Snemu   RZ ZMOS Horná Torysa , ktoré sa uskutoční dňa  4.3.2014 (utorok) o 9.30 hod. v priestoroch zasadačky v budove  MsÚ Sabinov s týmto programom:

1.OTVORENIE 1.1 Vystúpenie predsedu RZ – Správa o činnosti RZ Horná Torysa Ing. Eduard Vokál 1.2 Informácia o činnosti členov RZ ZMOS Horná Torysa v  Rade ZMOS Ing. Peter Molčan 1.3.Vystúpenie delegáta Kancelárie  ZMOS Michal Sýkora – podpredseda ZMOS 2. 25.SNEM ZMOS 2.1 Informácie o 25. sneme ZMOS 2.2 Voľby delegátov 25. snemu ZMOS 2.3 Strategické dokumenty 25. Snemu – Komunálna reforma, Eurofondy, Koncepcia modernizácie územnej samosprávy 2.4 Návrh pracovnej cesty počas  konania  snemu ZMOS   3. RZ ZMOS 3.2 Správa o hospodárení za rok 2013     Ing. Daniela Bednárová – tajomník RZ ZMOS  4.  Rôzne 5.  Uznesenie 6.  Záver

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close