Školenie pre zamestnancov centra voľného času

Školenie pre zamestnancov centra voľného času Vážená pani predsedníčka, vážený pán  predseda regionálneho združenia ZMOS, Ministerstvo vnútra SR pripravuje školenie, ktoré je zamerané na Identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. Školenie je realizované v zmysle plnenia úloh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR prijala uznesením č. 96/2011. Program školenia je súčasťou prílohy. Určené je najmä pre zamestnancov centier voľného času. Prosíme Vás o distribúciu informácie členom Vášho regionálneho združenia, ktorí sú  zriaďovateľmi tohto školského zariadenia.   Termíny školení: 9. – 10. apríl 2013,     23. – 24. apríl 2013, 21. – 22. máj 2013 a  4. – 6. jún 2013.   Miesto konania školenia: Stredisko Smrekovec, adresa: Donovaly 100, 976 39 Donovaly.   Záujem o účasť na podujatí je potrebné  potvrdiť na  e-mailovej adreselucia.polakova@mibv.sk , s uvedením osobných  údajov v rozsahu: titul, meno a priezvisko; pracovisko; e-mailový a telefonický kontakt.   V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok kontaktujte Luciu Polákovú: e-mail: lucia.polakova@mibv.sk , tel.:   09619 314 73.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close