Refundácia nákladov

Refundácia nákladov Vážení členovia Združenia miest a obcí Slovenska, jedným zo spoločných cieľov vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) je urýchliť a zefektívniť čerpanie štrukturálnych fondov za roky 2007-2013. Vzhľadom na uvedené, ZMOS v súčasnosti pripravuje pre vládu SR návrhy, ktoré by prispeli k zrýchleniu čerpania finančných prostriedkov a podporili aj ekonomiku SR. Ako jedno z opatrení preto ZMOS odporúča i urýchlené vyhlásenie takých výziev v rámci jednotlivých operačných programov (napr. ROP, PRV, OPIS, KaHR, OP ŽP), ktoré by umožnili refundáciu nákladov už zrealizovaných projektov od roku 2007.Oprávnenými projektmi by mohli  byť ale iba tie projekty, ktoré boli obstarané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a uhradené z rozpočtu mesta alebo obce. Relevantnosť takéhoto odporúčania však nevieme posúdiť bez vašich podkladov.   Vzhľadom k uvedenému si Vás preto dovoľujem požiadať, aby ste Vaše prípadné návrhy (koncipované formou spárovania: požiadavka/vrs. Operačný program)  zaslali na e-mailovú adresu: doktor@zmos.sk, najneskôr do 5.3.2013.      

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close