Rok: 2017

Výberové konanie v Krásnej Lúke

Obec Krásna Lúka vypisuje výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Krásnej Lúke: výberové konanie KL

Výberové konanie – Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

  Počet obsadzovaných miest: 1 Miesto výkonu práce:  Lipany, Krivianska 1, 082 71 Stručná charakteristika najnáročnejších činností: Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov. Vedenie evidencie, záznamov alebo protokolov. Zisťovanie čiastkových  štatistických údajov a ich sumarizácia. Manipulácia s hotovosťou spojená s hmotnou zodpovednosťou. Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku ZOHT. Príprava zasadnutí ZOHT a ostatných orgánov

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Oľšov

Obec Oľšov 082 76 p. Torysa Tel. č. 051/4597232, IČO 00327 549, obecolsov@profinet-system.sk VÝBEROVÉ KONANIE Obec Oľšov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v

Nórske fondy prispejú aj k príprave medzinárodného cyklistického koridoru EuroVelo11

Nórske fondy prispejú aj k príprave medzinárodného cyklistického koridoru EuroVelo11 (Košice 14. júna 2016) Košický samosprávny kraj a jeho partneri začínajú realizovať projekt Bicyklom aj za hranice (CBC02/PSK-I/033).  Projekt podporil Nórsky finančný mechanizmus 2009 -2014 v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca, schéma malých grantov. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov sú 198 364 eur, projekt sa bude realizovať do

Skvelé správy ohľadom cyklistiky aj Eurovela 11

Dobrý deň,   S radosťou Vám zasielame link na web stránku KOCR Severovýchod Slovenska, kde sa dozviete skvelé správy  ohľadom cyklistiky aj Eurovela 11.   http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-ma-cyklisticke-koordinacne-centrum/ ZOHT prostredníctvom svojho predsedu  Ing. Vladimíra Jánošíka, ktorý je zároveň poslancom  Zastupiteľstva PSK a člen Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK iniciovalo  v roku 2016 vznik funkcie regionálneho koordinátora

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close