Mesiac: február 2015

Vyzvy z OP ZP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Granty z Vysegradskeho fondu

Dobry den, davame Vam do pozornosti nove vyzvy  vo Vysegradskom fonde. http://visegradfund.org/grants/

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close