Vyzvy z OP ZP

Vyzvy z OP ZP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Operačný cieľ: 4. 4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania Kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1 Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 12. 2014 Dátum uzavretia výzvy: 23. 03. 2015 a druhu výzvu   výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA 3. 2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4   Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 12. 2014 Dátum uzavretia výzvy: 23. 03. 2015 viac na stránkach http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close