Rok: 2013

Dotácie Ministerstva vnútra SR

Výzva č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Šanca pre Váš región

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Naším zámerom motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí.

Konferencia o sociálnych službách

Dokumenty z konferencie o sociálnych službách v Michalovciach: Materiál konferencia SS E. Vokál .doc Návrh záverov z konferencie semifinal Na diskusiu Rada .doc Novela zákona o SS, apríl 2013 skrátená verzia – MPSVR SR .pptx Prezentácia – predseda .doc Prezentácia Konferencia ZMOS B. Kováčová .pptx Prezentácia Michalovce Grafy .ppt príspevok L. Lörincz Santovka .docx Strategický dokument ZMOS k sociálnej problematike. doc Tézy,

Oskar bez bariér

Informácia o vyhlásení 9. ročníka súťaže Oskar bez bariér

Materiály rady ZMOS

04 Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 23 snemu ZMOS apríl_ Michalovce

Protipovodňové opatrenia

V stredu 10.4.2013 v Rádiu Regina RTVS bola odvysielaná relácia Mozaika Regiónu, ktorá bola venovaná protipovodňovým opatreniam, kde bol hosťom Ing. Eduard Vokál, primátor mesta Lipany, predseda Združenia obcí hornej Torysy.Príspevok začína na 1.04:35 na tejto adrese: http://213.215.116.181:8001/reginake/2013-04-10/630-Mozaika_Regionu-14-05.mp3

Zelená pre seniorov

Viac informácii nájdete ich  na adrese http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-prihlaste-svoj-napad-zelena-pre-seniorov-2013

Konferencia – verejné obstarávanie

  Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy Riešenia pre úspory, transparentnosť a zvyšovanie odbornosti vo verejnom obstarávaní

Normy ústredia práce

Aktuálne interné normy ústredia práce upravujúce poskytovanie FP na zamestnávanie nezamestnaných v súvislosti s povodňami (§50j zákona o službách zamestnanosti). §50j_IN 013_2011_dodatok č.1 .zip §50j_IN 055_2010 .zip §50j_IN 063_2011_dodatok č.2 .docx Výška príspevku na § 50j_r.2013 .doc

Normy k povodniam

Legislatívne normy k zabezpečeniu opatrení pri povodniach a zosuve pôdy. FINALFINAL-MV SR_4_ USMERNENIE 8.4.2011 .doc operativne pokyny_text_5_ObUpriMU .pdf postup-povodne .pdf Zabezpečovacie práce .pdf

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close