Operačný program životné prostredie

Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

(Podporený projekt organizácie ZOHT )

"ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov"

loga Bro

Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť  dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu. Projekt je realizovaný na katastrálnom území jednotlivých obcí združených v ZOHT. Zámerom projektu "ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov" je:
  • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
  • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov - zakúpenie kontajnerov na BRO
  • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
  • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov - traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves
loga Bro Prečo? Aby ste neporušovali zákon. Aby ste ušetrili peniaze za odvoz komunálneho odpadu. Ako? Odvozom vášho biologický rozložiteľného odpadu z dvorov a zo záhrad do zeleného kontajnera. Čo? pokosená tráva vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre   BROnast
 

Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

Podporený projekt organizácie ZOHT -

"ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov"

ZOHT (Zduženie obcí hornej Torysy) pôsobí v regióne a má  25 členov - Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Milpoš, Olejníkov, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká a Vyšný Slavkov. Podstatným dôvodom na predloženie projektu bolo naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, kde je stanovená zákonná povinnosť separovať 5 základných druhov odpadu, do ktorých patrí aj biologicky rozložiteľný odpad. Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť  dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu. Zámerom projektu "ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov" je:
  • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
  • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov - zakúpenie kontajnerov na BRO
  • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
  • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov - traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves

DOKUMENTY: 

2011 Zmluva o dielo - dodatok 1 - 25.5.2011 Zmluva o poskytnutí služieb - dodatok 1 - 25.5.2011 Schválenie žiadosti o zmenu - 20.6.2011 Predmet žiadosti o zmenu - 20.6.2011 Zmluva o dodávke techniky - 15.8.2011 Zmluva o poistení techniky - 3.11.2011 2012 Povinne zmluvné poistenie KOOPERATIVA - 14.2.2012 Dodatok 2. Zmluva o poskytnutí služieb - 15.3.2012 Schválenie žiadosti o zmenu projektu - 2.4.2012 Havarijne poistenie KOOPERATIVA - 16.4.2012 Dodatok č.1 zmluva o dodávke techniky - 20.4.2012 Objednávka PC technika - 20.4.2012 Poistná zmluva 411-6036540 verzia č. 1 Poistenie majetku KOOPERATIVA - 13.8.2012   2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov- 8.4.2013 ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká- 8.4.2013 2014 25_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov - 1.1.2014 24_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká - 1.1.2014 23_ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa - 1.1.2014 22_ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok - 1.1.2014 21_ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce - 1.1.2014 20_ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany - 1.1.2014 19_ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma - 1.1.2014 18_ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov - 1.1.2014 17_ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov - 1.1.2014 16_ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov - 1.1.2014 15_ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš - 1.1.2014 14_ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka - 1.1.2014 13_ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany - 1.1.2014 12_ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany - 1.1.2014 11_ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka - 1.1.2014 10_ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica - 1.1.2014 9_ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola - 1.1.2014 8_ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce - 1.1.2014 7_ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica - 1.1.2014 6_ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov - 1.1.2014 5_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica - 1.1.2014 4_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda - 1.1.2014 3_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka - 1.1.2014 2_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica - 1.1.2014 1_ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce - 1.1.2014 2015 3_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovicka  1.2.2015 1_ZOPS_BRO_ZOHT_Bajerovce 1.2.2015 2_ZOPS_BRO_ZOHT_Brezovica 1.2.2015 4_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervena_Voda 1.2.2015 5_ZOPS_BRO_ZOHT_Cervenica 1.2.2015 6_ZOPS_BRO_ZOHT_Dacov 1.2.2015 7_ZOPS_BRO_ZOHT_Dubovica 1.2.2015 8_ZOPS_BRO_ZOHT_Hanigovce 1.2.2015 9_ZOPS_BRO_ZOHT_Jakubova_Vola 1.2.2015 10_ZOPS_BRO_ZOHT_Kamenica 1.2.2015 11_ZOPS_BRO_ZOHT_KrásnaLúka 1.2.2015 12_ZOPS_BRO_ZOHT_Krivany 1.2.2015 13_ZOPS_BRO_ZOHT_Lipany 1.2.2015 14_ZOPS_BRO_ZOHT_Lúčka 1.2.2015 15_ZOPS_BRO_ZOHT_Milpoš 1.2.2015 16_ZOPS_BRO_ZOHT_Nizny_Slavkov 1.2.2015 17_ZOPS_BRO_ZOHT_Olejnikov 1.2.2015 18_ZOPS_BRO_ZOHT_Olsov 1.2.2015 19_ZOPS_BRO_ZOHT_Poloma 1.2.2015 20_ZOPS_BRO_ZOHT_Rožkovany 1.2.2015 21_ZOPS_BRO_ZOHT_Sarisske_Dravce 1.2.2015 22_ZOPS_BRO_ZOHT_Tichy_Potok 1.2.2015 23_ZOPS_BRO_ZOHT_Torysa 1.2.2015 24_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysoká 1.2.2015 25_ZOPS_BRO_ZOHT_Vysny_Slavkov 1.2.2015 2016 Zánik poistného KOOPERATÍVA - 22.5.2016 Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa - 4.11.2016  

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close