Športujem rád a bezpečne

Športujem rád a bezpečne Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Cieľom grantového programu je:
  •  podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
  •  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
  •  osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
  • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.
Podávanie žiadostí o príspevok v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne Podávanie projektov – žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke. Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 8. októbra 2015. Dôležité termíny grantového programu Športujem rád a bezpečne
  •  do 8. októbra 2015: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  •  október – november 2015: hodnotenie žiadostí
  •  25. november 2015: vyhlásenie výsledkov
  •  január – august 2016: realizácia projektov
Kontakt a konzultácie Mgr. Daniel Podhradský – projektový manažér, daniel@nds.sk  Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava tel.: 02/5263 6471, 0911/702 660   grantové podmienky na stiahnutie výzva na stiahnutie Viac informácií nájdete tu. http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-1.-rocnik-grantoveho-programu-spo2/

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close