Program obnovy dediny 2014

Program obnovy dediny 2014 POD2013V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk po spustení novej web aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať. Dovtedy si môžte pripravovať vaše projektové zámery v zmysle usmernenia k aktuálnemu ročníku, ktoré si môžte stiahnuť tu. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do   31. 10. 2013.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close