Program obnovy dediny 2014 – Zelená dedina

Program obnovy dediny 2014 – Zelená dedina POD2013V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o dve špecifické činnosti pod spoločným názvom Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina (ďalej POD 2014-ZD), ktorými sú:
  • Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
  • Tvorba krajiny, výsadba zelene
Ministerstvo životného prostredia SR pristúpilo k rozšíreniu činnosti za účelom podpory špecifických činností zameraných na riešenie aktuálnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na realizáciu ktorých vyčlenilo osobitné finančné prostriedky. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk po jej spustení dňa 1. 11. 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať. Podávanie žiadostí na tieto činnosti sa nevylučuje s podávaním žiadostí do základného Programu obnovy dediny 2014, t.j. žiadateľ môže podať žiadosť v rámci obidvoch programov. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 v rámci POD 2014 - Zelenej dediny je v termíne od 1. 11. 2013 do 13. 12. 2013. Termín na doručenie žiadostí do POD 2014 ostáva nezmenený, t.j. 31.10.2013.

Dokumenty na stiahnutie:

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2014/pod2014-zelena-dedina «Špecifikácia oblastí podpory POD 2014 - Zelená dedina» «Prehľad Programu obnovy 2014 a Programu obnovy dediny 2014 - Zelená dedina» V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Ivonu Cimermanovú na tel. 048/4374 176, prípadne na e-mailovej adrese pod.ziadost@sazp.sk

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close