Pozvánka na VZ ZOHT – február 2014

Pozvánka na VZ ZOHT – február 2014

P O Z V Á N K A

                               Vážený člen VZ ZOHT

Pozývam Vás na zasadnutie VZ ZOHT, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2014     

      (piatok) o 10.00 hod. v priestoroch Galérie v budove MsÚ v Lipanoch. 1.  Otvorenie - Ing. Eduard Vokál – predseda ZOHT 2. Spoločné obecnú úrady 3. Aktuálne informácie zo Zastupiteľstva PSK     Ing. Eduard Vokál – predseda ZOHT, poslanec Zastupiteľstva PSK  4. ZOHT      4.1 Správa o činnosti ZOHT za rok 2013      4.2 Správa o inventarizácii majetku      4.3 Plnenie rozpočtu za rok 2013      4.4 Finančné plnenie prevádzky BRO za rok 2013      4.5 Informácia o stave projektov      4.6 Návrh rozpočtu na rok 2014      4.7 Návrh plánu činnosti na rok 2014  5. Rôzne     5.1 Mediálne školenie samosprávy II – info     5.2 Kampaň na 2% pre hornú Torysu v spolupráci s KNMT Lipany na            cyklotrasy 5.3 Zámer spoločného projektu na cyklotrasy - NFM     6. Záver   Tešíme sa na stretnutie s Vami.   V Lipanoch, 7.2.2014                                     Ing. Eduard Vokál

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close