ENVIRO FOND 2016

ENVIRO FOND 2016 Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie: - termín na predloženie žiadostí je:
  • do 31. 10. 2015 (platí pre bod I. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie. Nakoľko fyzické doručenie žiadosti na Environmentálny fond je možné len v pracovných dňoch, termín na predloženie žiadosti je do 30.10.2015
  • v priebehu celého kalendárneho roka 2016 (platí pre body II. a III. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.
http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close