Aktuálne

VYZVA C. 2013/PRV/27

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 1622/2013, zo dna 26.02.2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 3.4.1. „Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 3.4.1 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo.“

Správa z informačného seminára

 Správa z informačného seminára „Vidiecky cestovný ruch“ Seminár na tému „Vidiecky cestovný ruch“ sa konal 21.2.2013 v Lipanoch v priestoroch Galérie a bol určený predovšetkým pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, starostov obcí a remeselníkov. Cieľom stretnutia bolo prispieť k podpore rozvoja služieb v rámci vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach Prešovského  kraja.

Výzva z nadácie PONTIS

  Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych

Cestovné poriadky

K VZ ZOHT Ad bod 3.  Podnety k cestovným poriadkom Na základe uznesenia č. 68/2012 z posledného zasadnutia VZ ZOHT dňa 18.12.2013 som kontaktoval vedúceho odboru dopravy na PSK Prešov Ing. Václava Mihála. Na zasadnutí VZ ZOHT  sa zúčastní Ing. Ján Dzurjuv, vedúci oddelenia osobnej dopravy Úradu PSK. Žiadame Vás, aby ste nám v termíne do piatku 15.2.2013

Valné zhromaždenie ZOHT

Vážený člen VZ ZOHT Pozývam Vás na zasadnutie VZ ZOHT, ktoré sa uskutoční dňa 26.02. 2013  (utorok) o 13.00 hod. v priestoroch Galérie v budove MsÚ v Lipanoch.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close