Aktuálne grantové výzvy PRV 2045 -2020

Aktuálne grantové výzvy PRV 2045 -2020 VYZVA C. 13/PRV/2015 NA OPATRENIE 7,  PODOPATRENIE: 7.2 Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ze zverejnila na webovom sidle PPA, v casti PPA / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Vyzvy  Vyzvu c. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 - Zakladne sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 - Podpora na investicie do vytvarania, zlepsovania alebo rozsirovania vsetkych druhov infrastruktur malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a uspor energie - Investicie do vytvarania, zlepsovania alebo rozsirovania vsetkych druhov infrastruktur malych rozmerov,  vratane vsetkych jej priloh. http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7128   VYZVA C. 12/PRV/2015 NA OPATRENIE 7,  PODOPATRENIE: 7.4 Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ze zverejnila na webovom sidle PPA, v casti PPA / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Vyzvy  Vyzvu c. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 - Zakladne sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 - Podpora na investicie do vytvarania, zlepsovania alebo rozsirovania miestnych zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volneho casu a kultury a suvisiacej infrastruktury,  vratane vsetkych jej priloh. http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7129   VYZVA C. 14/PRV/2015 NA OPATRENIE 7,  PODOPATRENIE: 7.5 Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ze zverejnila na webovom sidle PPA, v casti PPA / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Vyzvy  Vyzvu c. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 - Zakladne sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 - Podpora na investicie do rekreacnej infrastruktury, turistickych informacii a do turistickej infrastruktury malych rozmerov na verejne vyuzitie,  vratane vsetkych jej priloh. Prirucka pre ziadatela s prilohami sa nachadza aj v casti PPA / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Prirucka pre ziadatela. http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close