Pozvánka na VZ MAS HORNÁ TORYSA

Pozvánka na VZ MAS HORNÁ TORYSA

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie MAS HORNÁ TORYSA

Vážený člen Miestnej Akčnej Skupiny HORNÁ TORYSA! Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia MAS HORNÁ TORYSA, ktoré sa uskutoční dňa 23. 1. 2015 (piatok) o 13:00 v galérii mesta Lipany.

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Schválenie navrhovaného programu stretnutia 4. Aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 a požiadavkách na MAS 5. Návrh na prijatie nových členov 6. Zmeny v orgánoch MAS 7. Návrh na zmenu Stanov 8. Voľby do orgánov MAS 9. Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia 10. Rôzne 11. Záver Prosíme Vás o potvrdenie svojej účasti, prípadne neúčasti na VZ MAS HORNÁ TORYSA a to telefonicky na číslach 051-4573 454, 0915 977 367 alebo e-mailom na mas@hornatorysa.com do 22.1.2015. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. V Lipanoch 20. 1. 2015 Ing. Vladimír Jánošík predseda MAS HORNÁ TORYSA

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close