Rok: 2014

Pozvánka na VZ ZOHT 12/2014

P O Z V Á N K A                                Vážený člen VZ ZOHT   Pozývam Vás na zasadnutie VZ ZOHT, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2014            (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch Galérie v budove MsÚ v Lipanoch. Otvorenie – Ing. Eduard Vokál – predseda ZOHT Voľby do orgánov ZOHT ZOHT – Ing. Daniela Bednárová, Ing. Michal Višňovský      3.1 Správa o činnosti

Grantové výzvy 12.11.2014

www.oazy.sk program Zelené oázy –  uzávierka 8.12.2014   http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/   program Spoločne pre región – zamestnanecký program USS Košice-  uzávierka 5.1.2015 program Tu žijeme a pomáhame – zamestnanecký program Leer – uzávierka 12.1.2015 program „T“ for all, all for „T“ – zamestnanecký program T-system – uzávierka 1.12.2014  

Pozvánka na zasadnutie VZ ZOHT

P O Z V Á N K A  Vážený člen VZ ZOHT   Pozývam Vás na zasadnutie VZ ZOHT, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2014            (štvrtok) o 13.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Krásnej Lúke.    1. Otvorenie – Ing. Štefan Bujňák – starosta obce Krásna Lúka  2. Aktuálne informácie z PSK a ZMOS – Ing. Eduard Vokál – predseda ZOHT  3. Informácia o projekte

POD 2015

Program obnovy dediny 2015 Posledná aktualizácia: 3. októbra 2014   Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2015, Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok na žiadosť ZOHT (Združenie obcí Hornej Torysy) v dňoch 29-30.5.2014 zorganizovala študijnú návštevu 27 starostiek, starostov a primátora z okresu Sabinov na Slovensku a v Rakúsku.

Výberové konanie v Lúčke a Dubovici

Obec Lúčka vyhlasuje Výmerové konanie v Základnej škole a v Materskej Škole: VK Lúčka MŠ .pdf VK Lúčka ZŠ .pdf Obec Dubovica vyhlasuje výberové konanie v Základnej škole: VK ZŠ Dubovica 2014 .pdf

Výberové konanie v Toryse

Obec Torysa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riediteľa Základnej školy s materskou školou v Toryse: VK -Torysa.pdf

Výberové konanie v Oľšove

Výberové konanie v Oľšove: Olsov.PDF

Pracovné stretnutie k RIÚS

P O Z V Á N K A Vážený člen  RZ ZMOS Horná Torysa Pozývame Vás na  pracovné zasadnutie   RZ ZMOS Horná Torysa, ktoré sa uskutoční dňa  17.4.2014 (štvrtok) o  10.00 hod.  v priestoroch zasadačky MsÚ Sabinov. Témou   je    IROP – príprava RIÚS v okrese Sabinov   1. Otvorenie 2. IROP – príprava RIÚS v okrese Sabinov – príprava regionálnych priorít podľa

Snem RZ ZMOS Horná Torysa

P O Z V Á N K A Vážený člen  RZ ZMOS Horná Torysa.  Pozývame Vás na  zasadnutie Snemu   RZ ZMOS Horná Torysa , ktoré sa uskutoční dňa  4.3.2014 (utorok) o 9.30 hod. v priestoroch zasadačky v budove  MsÚ Sabinov s týmto programom: 1.OTVORENIE 1.1 Vystúpenie predsedu RZ – Správa o činnosti RZ Horná Torysa Ing. Eduard Vokál 1.2 Informácia o činnosti členov RZ

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close